سازمان جهانی بهداشت فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان را منتشر کرد:

نام اصفهان در بین 20 شهر آلوده جهان نیست+لیست اسامی

فهرست آلوده ترین شهرهای جهان از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است و این درحالیست که نام کلانشهای ایران نظیر اصفهان و تهران در بین 20 شهر آلوده جهان دیده نمی‌شود.

آخرین اخبار