وزیر آموزش و پرورش:

واحدهای آموزشی، متناسب با رشد جمعیت توسعه نیافت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود مدارس دولتی به ویژه در مراکز شهرها گفت: متأسفانه واحدهای آموزشی، همگام با توسعه ساخت مسکن های چند طبقه و متناسب با رشد جمعیتی توسعه نیافت.

مدیر عامل بانک کشاورزی عنوان کرد

حضور بانک کشاورزی در کلان شهرها وسیله‌ای برای توسعه کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع روسای شعب بانک استان اصفهان گفت: حضور ما در کلان شهرها نباید ما را از تفکر اصلی خود دور کند، بلکه باید وسیله ای برای ایفای قوی تر نقش ما در توسعه بخش کشاورزی باشد.

امینی:

تامین آب شرب مردم اصفهان در تابستان سال آینده با حفر چاه صورت می گیرد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: به منظور رفع کمبود تأمین آب شرب مردم در تابستان ۹۴ حفر و تجهیز چاه ها در سطح استان همچنان ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار