خودمان را به خواب نزنیم؛

روستاهایی که فقط با یک تابلو شهر شدند/ الوعده وفا!

متاسفانه تعریف شهر و زندگی شهرنشینی در این مناطق امروز جایگاهی ندارد و آنچه حاصل این اقدام شده فقط تابلوهایی است که حالا دیگر رنگ و لعاب روزهای اول را هم ندارند.

آخرین اخبار