شهرك علمی اصفهان و مركز تبادل فناوری چین باهم همکاری می کنند

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مركز تبادل فناوري و علوم چين با هدف تبادل فناوري و معرفي دستاوردهاي شركت‌هاي دانش‌بنيان در ايران و چين تفاهم‌نامه مشترك همكاري امضا كردند.

آخرین اخبار