استاندار اصفهان مطرح کرد

حضور بیش از ۸۱ هزار نفر در دور دوم انتخابات در اصفهان/ پیگیری وضعیت نفر سوم انتخابات اصفهان

استاندار اصفهان با اعلام مشخص شدن کاندیداهای برتر در ۲ حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و سمیرم و پایان انتخابات در این شهرستان‌ها گفت: بیش از ۸۱ هزار نفر در دور دوم انتخابات در شهرستان‌های شهرضا، دهاقان و سمیرم شرکت کردند.

آخرین اخبار