معلم حسن آبادی در گفتگو با اصفهان شرق:

نمره ی صفر املای دیروز، سفر 600 کیلومتری امروز برای دیدار معلم را سبب شد

برای اولین بار در ایران و جهان شاگردی به عشق کلام مولایش امیرالمومنین علی(ع) و دیدار استادش بالغ بر 600 کیلومتر را رکاب زد.

آخرین اخبار