معرفي قطب هاي صنايع تبديلي

لنگرود؛ قطب توليد نان برنجي / پرداخت 1 ميليارد و 200 ميليون تومان تسهيلات به نانوايي هاي كوچك خانگي

سيد ابراهيم جوادين يكي از بزرگترين توليدكنندگان نان برنجي در لنگرود است. او بيش از 17 سال است كه نان برنجي توليد مي كند. سيد ابراهيم هم، زماني يكي از چاي كاران موفق لنگرود بوده اما كسادي بازار چاي او را به سوي توليد نان محلي سوق داده است. او دراين باره مي گويد: «در سال 4 بار برداشت چاي داشتيم و بسيار هم موفق بوديم اما كسادي بازار ناگزيرم كرد شغلم را تغيير دهم.

آخرین اخبار