نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

بخشش شاهانه وزارت نیرو بر حقابه کشاورزان اصفهانی/ توسعه شرق اصفهان در گرو تاسیس سه فرمانداری مجزا خواهد بود

عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت نیرو باید مکانیسمی را ایجاد کند که کسی به مسیر حقابه کشاوزان دست درازی نکند و باید حقابه به دست کشاورز شرق اصفهان برسد.

رییس شورای شهر هرند:

آب و شهرستان شدن شرق اصفهان، مطالبه اصلی مردم است

رییس شورای شهر هرند گفت: مردم با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و این درحالی است که معیشت بسیاری از مردم در زنده بودن زنده رود خلاصه می شد.

آخرین اخبار