فرماندار اصفهان:

964 شعبه اخذ رأی در اصفهان پیش‌بینی شده است

فرماندار اصفهان گفت: برای برگزاری 3 انتخابات پیش رو، 964 شعبه اخذ رأی و 20 ستاد انتخاباتی در شهرستان اصفهان پیش‌بینی شده است.

آخرین اخبار