به منظور حمایت از نیازمندان انجام می شود:

توزیع ۵ هزار سبد کالا در شهرستان اصفهان

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان گفت: به منظور حمایت از نیازمندان۵ هزار سبد کالا در بین نیازمندان شهرستان اصفهان توزیع می شود.

آخرین اخبار