عضو شورای شهر زیار:

خواستار نظر مساعد مسئولین به شهر زیار هستیم

عضو شورای شهر زیار در مراسم افتتاح شهرداری زیار گفت: از مسئولین می خواهیم تا مساعدت لازم را نسبت به مشکلات شرق اصفهان داشته باشند.

آخرین اخبار