موضوع اقتصاد شهری در اولویت برنامه‌های مدیران اقتصادی قرار گیرد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، توجه جدی مسئولان کشور به موضوع اقتصاد شهری را خواستار شد.

آخرین اخبار