شهردار شهر کوهپایه:

کمربندی کوهپایه در برخی نقاط حادثه خیز است

شهردار شهر کوهپایه، گفت: جاده کمربندی شهر کوهپایه در محل پل‌ های احداثی بر روی جاده روستای علون اباد و جبل حادثه خیز بوده، به طوریکه در هر سال شاهد واژگونی تعدادی از خودروهای عبوری و کشته شدن تعدادی از مسافران هستیم.

شهردار کوهپایه خبر داد:

وضعیت نسبتا مطلوب اقامتگاه های بین راهی برای میزبانی از مسافران تابستانی

مجلسی از وضعیت نسبتا مطلوب اقامتگاه های بخش کوهپایه در مسیر تردد مسافران نوروزی خبر داد و گفت: سعی ما بهره مندی مسافران از شرایط مطلوب برای استراحت چند ساعته است و در این رابطه تلاش حداکثری خود را به کار می گیریم.

شهردار کوهپایه گفت:

یک ماه تا تکمیل مسیر ارتباطی کوهپایه به سمت مسکن مهر

شهردار کوهپایه از اعتبار یک میلیارد و هشتصد میلیون ریالی پروژه جدول گذاری و آسفالت بلوار ایت الله کاشانی خبر داد.

مدیریت برق نواحی اصفهان در بهره برداری از پروژه روشنایی میدان امام رضای کوهپایه:

روشنایی شهرک نو بنیاد شهر تودشک در آینده نزدیک انجام می شود

مدیریت برق نواحی اصفهان گفت: پروژه برق رسانی به مسکن مهر کوهپایه و همچنین تامین روشنایی شهرک نوبنیاد تودشک و کمربندی کوهپایه در آینده نزدیک انجام می شود.

به پیشنهاد معاون طرح عمرانی فرمانداری انجام خواهد شد

تقاطع هم سطح خروجی کوهپایه به سمت نایین احداث می شود

شهردار کوهپایه گفت: معاون عمرانی فرمانداری در جلسه ی شورای ترافیک شهرستان از احداث تقاطع هم سطح در خروجی کوهپایه به سمت نایین به منظور کم کردن ، بار ترافیکی این محور خبر داد .

نخستین جشنواره عناب در کوهپایه برگزار شد

شهردار شهر کوهپایه گفت: هدف اصلی در برگزار کردن این جشنواره معرفی پتانسیل های موجود در بخش و دعوت از سرمایه گذاران می باشد.

آخرین اخبار