شهردار محمدآباد:

فرهنگ‌سازی برای سفر به کویر صورت نگرفته است

شهردار محمدآباد جرقویه با اشاره به جذابیت‌های کویر گفت: در حال حاضر بیشتر سفرها در ایران به سمت مناطق پر آب و آبادی است چرا که برای سفر به کویر فرهنگ‌سازی‌های درست و صحیحی انجام نشده است.

شهردار محمدآباد مطرح کرد

ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در شرق اصفهان برای عبور از بحران کم‌آبی

شهردار محمدآباد جرقویه گفت: با توجه به وضعیت آب استان اصفهان، می‌طلبد که شهرک‌های گلخانه‌ای در منطقه شرقی استان اصفهان ایجاد کنیم.

آخرین اخبار