الگویی بی نظیر برای شرق اصفهان؛

چشم انداز پیشرفت محمد آباد جرقویه در چهار سال اخیر/ گزارش

محمد آباد از جمله شهرهای پرجاذبه شرق اصفهان است که در سال های اخیر از نظر گردشگری و برنامه های فرهنگی پیشرفت بسیار داشت و به درستی می توان گفت، الگوی گردشگری طویلی را در خود به یادگار گذاشت.

به یاد استاد:

همايش بزرگداشت علامه ميرجهاني محمدآبادي برگزار شد

اولين همايش بزرگداشت علامه سيد محمدحسن طباطبايي ميرجهاني محمدآبادي مشهور به علامه مير جهاني محمدآبادي در زادگاه علامه در شهر محمدآباد جرقويه برگزار شد.

در شهرداری محمد آباد:

بيانيه شهردار محمدآباد جرقويه به مناسبت آغاز سال تحصيلي94-93

مهندس نصر اصفهانی در پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

همزمان با سراسر کشور:

زنگ مهر در شهر محمد آباد به صدا درآمد

زنگ مهر و مقاومت در دبيرستان دخترانه خديجه کبري (س) محمدآباد به صدا در آمد.

آخرین اخبار