در گفتگو با شهردار سجزی:

کویرگردی فقط در مصر نیست…! سجزی همین نزدیکی

شیروانیان گفت: شهر سجزی به دلیل نزدیکی به کویر قابلیت و پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری در بحث گردشگری و کویر گردی دارد که با توجه به نزدیکی به اصفهان سرمایه گذاری در این بخش نتیجه مثبتی خواهد داشت.

پیگیری ها به کجا رسید:

حل آلودگی شهرک صنعتی سجزی بر کاغذ مصوبات

شهردار شهر سجزی گفت: بعد از برگزاری جلسات مختلف در خصوص صنایع آلاینده شهرک صنعتی سجزی هنوز شاهد اتفاق مطلوبی نیستیم.

شهر سجزی در انتظار رسیدگی مسئولین:

سجزی در مرز خفگی به سر می برد

شهردار سجزی از عدم کنترل نظارت محیط زیست بر صنایع آلاینده ی موجود در شهرک سجزی خبر داد.

آخرین اخبار