راه چاره چیست:

مهمانان ناخوانده دیگر در جمع آلاینده های شهر سجزی

در حالی که هنوز فکر اساسی به حال آلودگی هوای سجزی نشده است شهردار از ورود برخی صنایع قیر به این شهرک خبر داد.

آخرین اخبار