در آستانه سال نو:

اقدامات شهردار حسن آباد برای استقبال از سال 94/ تصاویر

شهردار حسن آباد گفت: با فرا رسيدن سال نو خدمات شهري شهرداری شهر حسن آباد با اقدامات خود چهره ي شهر را جهت استفاده بهینه مسافرين و شهروندان تغيير داد.

شهردار حسن آباد در جمع دانش آموزان جرقویه ای

کنجکاو باشید و بی تفاوت از کنار قضایا نگذرید

شهردار حسن آباد جرقویه ی علیا به مناسبت روز معلم منتقد، دانش آموز پرسشگر گفت: دانش آموزان می بایست با درس خواند خود از عمر گرانبهای خود استفاده کنند و روحیه پرسشگری را در خود و راه پیش رویشان تقویت کنند.

آخرین اخبار