انتخاب شهردار جدید شاهین شهر

رئیس شورای اسلامی شاهین شهر گفت: اعضای شورای اسلامی شاهین شهر، “احمدرضا پری تبار ” را با حداکثر آرا به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب کردند.

آخرین اخبار