شهردار جدید اصفهان و چالش کهن طرح های این کلان شهر

این روزها چشم اصفهان چند روزی است به جمال شهردار جدید روشن شده و شهر چشم انتظار افق های روشن تازه است.

دقایقی پیش:

شورا کلید شهرداری اصفهان را به مهدی جمالی نژاد سپرد

دقایقی پیش با رای ۲۱عضو شورای اسلامی شهر اصفهان کلید اداره نصف جهان به دکتر مهدی جمالی نژاد تحویل داده شد.

آخرین اخبار