شهردار شهر بهارستان:

سایه اندازی بهارستان بر شهر اصفهان در آینده نزدیک/ سیاسی بودن شهردار به شهر ضرر می زند

بیرانوند شهردار بهارستان گفت: بهارستان به جهت جوان بودن و زیرساخت مناسب در آینده نزدیک بر شهر اصفهان سایه می اندازد.

کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:

اتصال فعالیت فکری اصلاحات به لابی قدرت و ثروت/ برخی به دنبال تخریب کاندیدای اصولگرا هستند

روزبهانی گفت: گاهی افراد برای ورود به صحنه انتخابات، به لابی های قدرت و ثروت متصل می شوند تا بتوانند با معرفی خود و کانال های حامی، به نتیجه مورد نظر حزب خود برسند.

آخرین اخبار