شهردار اصفهان در حاشیه دیدار با اهالی منطقه 9؛

شهرداری اصفهان در طرحی جدید از شهروندان اکسیژن می خرد

شهردار اصفهان با انتقاد از این که تاکنون شهرداری یک تنه برای حفظ و حراست از ناژوان به عنوان ریه تنفسی شهر وارد میدان شده است اظهارداشت: شهرداری ۲۵۰ هکتار از اراضی ناژوان را به تنهایی آزادسازی و تملک کرده است.

آخرین اخبار