فرمانداری اصفهان با طرح تحقیق و تفحص شهربازی رویاها موافقت کرد

سرانجام پس از گذشت چندماه از ارائه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شهربازی ‌رویاها، فرمانداری اصفهان نیز با اجرای این طرح موافقت کرد.

آخرین اخبار