شهردار محمد آباد جرقویه گفت:

مدیریت واحد نیاز اصلی گردشگری شرق اصفهان

شهردار محمد آباد جرقویه گفت: در آینده نزدیک محمدآباد را به عنوان قطب گردشگری در کشور معرفی خواهیم کرد.

در بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از شرق اصفهان؛

بیش از ۲۵ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های شرق اصفهان اختصاص یافت

معاون عمرانی وزارت کشور در سفری یک روزه با شهرداران شهرهای شرق اصفهان دیدار کرد.

آخرین اخبار