گذری بر شهرداری شهر نصرآباد؛

خدماتی که شهرداری نصرآباد به مردم محروم شهر هدیه کرد/ نمره مردم به شهرداری چنداست؟

ثمریان شهردار نصرآباد گفت: خدمتگذاری به مردم توفیقی است از جانب خداوند، اوست که توان خدمت و وسیله خدمت را فراهم می کند و ما از این بابت از خداوند متعال سپاسگزاریم.

به دنبال بارندگی های اخیر در نصرآباد؛

ضرورت تکمیل سد خاکی نصرآباد پس از سه سال کنگ زنی/ اقدام شهرداری در ذخیره روان آب تحسین برانگیز است

شهر نصرآباد پر جمعیت ترین شهر جرقویه است که در غربی ترین نقطه شرق اصفهان واقع شده و به علت موقعیت خاصی که دارد در مسیر آبراهه های زیادی قرار دارد و هیچ رودخانه ای ازآن عبور نمی کند و می طلبد تا سد خاکی به زودی به بهره برداری برسد.

آخرین اخبار