مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی:

گردشگری جایگزین مطلوب درآمد نفتی کشور است/ قول جذب سرمایه گذار برای محمدآباد جرقویه

مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی کشور گفت: تلاش ما زمینه سازی برای ورود گردشگران خارجی به کشور است و قطعا شرط حضور انها احساس امنیت پولی و همراهی در این خصوص است که به مرور می توان شاهد این امر بود.

آخرین اخبار