با گذشت چندین سال:

مردم حسن آباد جرقویه علیا همچنان منتظر برگزاری نماز جمعه

به رغم پیگیری های مکرر مسئولین شهر حسن آباد و وعده های مسئولین استانی در بر پایی نماز جمعه، هنوز بانگ نماز جمعه شنیده نشده است.

فعاليت هاي شهرداري شهر حسن آباد

بلوار خلیج فارس شهر حسن آباد مجهز به سیل بند در جهت دفع آب شد

در آستانه فرا رسيدن فصل زمستان و شروع بارندگي، شهرداري شهر حسن آباد اقدام به مرمت و بهسازي كانال سيل بر بلوار شهرك و بلوار خليج فارس نموده است.

آخرین اخبار