امضاي تفاهم چهارجانبه شهرداری اصفهان در حوزه سلامت

روز گذشته در حاشيه برگزاري رونمايي از سند سلامت شهرداري اصفهان تفاهم نامه همكاري بين اداره آموزش و پرورش، بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي به امضاي طرفين درآمد.

آخرین اخبار