معاون پارلمانی رئیس جمهور:

خشکی زاینده رود به مثابه زخمی بر سیمای زیبای شهر است

معاون پارلمانی رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسأله خشکی زاینده رود به مثابه زخمی بر سیمای زیبای زاینده رود است که امیدواریم با برنامه های عملیاتی دولت هر چه زودتر برطرف شود.

آخرین اخبار