در جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی اژیه و بخش جلگه مطرح شد؛

حقابه كشاورزان شرق اصفهان در حال پيگيری است

رئیس صنف کشاورزی شهرستان اصفهان، گفت: مسائل کشاورزی و وضعیت آب کشاورزی و حقابه هاي كشاورزان شرق اصفهان در حال پيگيري است.

آخرین اخبار