مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

ساماندهی کارگاههای موزاییک سازی اصفهان در دستور کار!

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه انتقال کارگاههای موزاییک سازی به شهر بزرگ اصفهان در اسفندماه سال جاری آغاز شده است،اظهار داشت: متقاضیانی که تا تاریخ ۲۸ اسفندماه موفق به عقد قرارداد واگذاری زمین در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان شوند از تسهیلات وی‍ژه ای برخوردار خواهند بود.

سهم بودجه مناطق محروم چندان تغییری نداشته است

پس از یک هفته تاخیر شهردار اصفهان حاضر شد تا بودجه ۲۲۰۰میلیارد تومانی شهرداری را به شورا برساند اما به نظر می رسد اختصاص ۴۶ میلیارد تومان به مناطق محروم شهر دردی از این مناطق دوا نمی کند.

فال گوش از شورای شهر اصفهان

آخرین اخبار از ۹ گزینه شهرداری اصفهان

طبق شنیده های کاملا موثق از صحن جلسات شورای شهر اصفهان امروز بررسی 9 گزینه شهرداری اصفهان پس از 4 روز حضور در شورای شهر اصفهان و ارائه برنامه ها خود امروز به پایان می رسد.

آخرین اخبار