سوابق 4 تن از آخرین شهرداران

همه شهرداران اصفهان در 40 سال گذشته+سوابق شهردار جدید اصفهان

شاید بسیاری از شهروندان اصفهان شهردار شهر خود را بشناسند اما کمتر شهروندانی هستند که نسبت به همه شهرداران نصف جهان از 40 سال گذشته تاکنون شناختی داشته باشند.

آخرین اخبار