رونمایی از پوستر جشنواره ملي فرهنگي گردشگري «اينجا سرزمين من است»

مهدي نصر اصفهاني شهردار شهرتاريخي و گردشگري محمداباد با حضور در جلسه شوراي اسلامي شهر به عنوان رييس جشنواره به صورت رسمي از پوستر جشنواره رونمايي کرد.

آخرین اخبار