کاشی‌های گنبد مسجد امام(ره) ریزش نکرده است/ برداشت کاشی برای مرمت گنبد مسجد

مدیر امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان گفت: کاشی های گنبد مسجد امام در حال برداشت است و بر خلاف مسائل مطرح شده، کاشی‌های گنبد ریزش نکرده بلکه از کاشی‌های که به جای کاشی‌های غیر قابل بازیابی، کاشی جدید نصب می شود.

آخرین اخبار