کارشناس مسئول بهداشت محیط شماره یک اصفهان خبر داد:

تمایل مردم اصفهان به استفاده از آب‌ معدنی/ آب مشکل بهداشتی ندارد

کارشناس مسئول بهداشت محیط شماره یک اصفهان گفت: با توجه به شایعه آلوده بودن آب شرب، مردم به مصرف آب معدنی تمایل پیدا کرده اند اما آب شرب و لوله کشی هیچ مشکل بهداشتی ندارد.

آخرین اخبار