رئیس بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت:

جشنواره آواها و سرودهای حماسی بسیج در اصفهان برگزار می‌شود

رئیس بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت: جشنواره آواها و سرودهای حماسی بسیج با عنوان «ترنم بیداری» در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار