یادداشت/

انقلاب اسلامی ایران؛ آثار و دستاوردهای آن در آینه زمان

بیش از ۳۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و هنوز آرمان ها و تفکرات آن پا برجاست و در بسیاری از کشورها از آن الگو برداری می شود.

آخرین اخبار