ما را مدافعان حرم آفریده اند

شهدای مدافع حرم اصفهان/ طرح گرافیکی

طرح گرافیکی اختصاصی صاحب نیوز از شهید عبدالحسین یوسفیان و شهید عبدالمهدی کاظمی که به تازگی به جمع شهدای مدافع حرم پیوستند.

آخرین اخبار