صبح امروز با حضور مسئولان برگزار شد؛

میثاق با خانواده شهدا و جانبازان هرند/ تصاویر

دیدار با خانواده شهید عبدالله رجائی هرندی و رزمنده جانبار رجبعلی ناظمی هرندی صبح امروز برگزار شد.

گزارش تصویری؛

میثاق مسئولان بخش جلگه با خانواده شهدای شهر هرند/ عکس

دیدار بخشدار بخش جلگه و رئیس اداره گاز این بخش با خانواده شهید احمد ناظمی، علی ناظمی، حسن ناظمی و شهید رمضان امینی برگزار شد.

روح مادر شهید علی اکبر ناظمی هرندی به آسمان رفت

روح مادر شهید علی اکبر ناظمی هرندی به آسمان رفت.

دانشجوی شهید حسین امینی هرندی

هیچگاه مجروحیت ها نتوانست او را از جبهه ها غافل کند بلکه او را مصمم تر ساخت.

آخرین اخبار