گفتگو با پیرغلام اهل بیت از هرند:

پدر شهید تازه داماد هرندی در بستر بیماری/ مسئولان به حفظ خون شهدا اهتمام ورزند

پدر شهيد رمضان اميني، پیر غلام اهلبیت عصمت و طهارت از جوانان خواست تا برای سربلندی کشور و حفظ خون شهدا اهتمام بورزند.

آخرین اخبار