سردار شریف خبر داد:

آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای کمک رسانی و انتقال مجروحین و شهدای حادثه مکه

نیروی هوافضای سپاه برای کمک رسانی و انتقال مجروحین و شهدای حادثه دیروز مکه به کشور اعلام آمادگی کرد.

آخرین اخبار