در شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

یادواره شهدای نصرآباد برگزار شد

خاطرات جبهه و جنگ در یادواره ی شهدای شهر نصرآباد به تصویر کشیده شد.

آخرین اخبار