همسر شهيد مدافع حرم صادق عدالت اكبري:

گفت بعد از شهادتم زينب‌وار بايست

قلم ياري نمي‌كرد از تنهايي و دلتنگي و نبود‌ن‌هاي همراه و همسفر زندگي‌اش بنويسم و ميان همكلامي از او خواستم فرصتي بدهد تا به خودم بيايم! اما همسر شهيد مرا به آرامش فراخواند و گفت كه او و همسرش به اين روزها ايمان داشته‌اند و دارند.

آشنایی با فعاليت‌هاي مردمي تكريم شهداي مدافع حرم

غربت شهداي مدافع حرم، لزوم شكل‌گيري چنين تشكل‌هاي مردمي را گوشزد مي‌كرد. بنابراين تلاش براي يافتن دست‌اندركاران ستاد را شروع كرديم و نهايتاً به شهر قم رسيديم. شهري كه شهداي جبهه مقاومت اسلامي‌اش چند مليتي هستند و از ايران و عراق و افغانستان و پاكستان شهيد مدافع حرم دارد.

آخرین اخبار