همسر شهيد كميل (مصطفي) صفري‌تبار:

شهداي صابرين خيلي زود فراموش شدند

او مي‌گويد شهداي يگان ويژه صابرين قبل از اينكه معرفي بشوند از اذهان پاك شدند. آنچه در پي مي‌آيد روايتي است خواندني از زندگي تا شهادت كميل (مصطفي) صفري‌تبار به روايت همسرش مريم يوسفي.

آخرین اخبار