آشنایی با فعاليت‌هاي مردمي تكريم شهداي مدافع حرم

غربت شهداي مدافع حرم، لزوم شكل‌گيري چنين تشكل‌هاي مردمي را گوشزد مي‌كرد. بنابراين تلاش براي يافتن دست‌اندركاران ستاد را شروع كرديم و نهايتاً به شهر قم رسيديم. شهري كه شهداي جبهه مقاومت اسلامي‌اش چند مليتي هستند و از ايران و عراق و افغانستان و پاكستان شهيد مدافع حرم دارد.

آخرین اخبار