امام جمعه شهر اژیه:

تنوع طلبی مردها از انحرافات ماهواره نشات می گیرد

امام جمعه شهر اژیه گفت: ديدن صحنه های ماهواره اثرات مخربي بر روي انسان دارد كه يكي از ان اثرات بر مردها تنوع طلبي و قانع نبودن به حلال خودشان است.

آخرین اخبار