سعد الله زارعی؛

جزییات تازه از شهادت محسن حججی

این نوشته ها پر از حقد و کینه است همان حقدی که به شهید کردن حججی ها بسنده نمی کنند و سر بریده هم ارضاء شان نمی کند و به مثله کردن بدن انان دست می زنند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

شهادت محسن حججی تاثیرات اجتماعی بالایی داشت

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: شهادت محسن حججی تاثیرات اجتماعی بالایی را به همراه داشته است.

آخرین اخبار