اسماعیلی اعلام کرد؛

تشکیل پرونده شهادت شهید فخری زاده در دو نهاد قضایی

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پس از یک ماه وقفه در حال برگزاری است.

آخرین اخبار