شهادت سه بسیجی در اغتشاشات غرب استان تهران

سپاه سیدالشهداء(ع) استان تهران از شهادت سه بسیجی و پاسدار در راه حفظ امنیت کشور در مبارزه با آشوبگران خبر داد.

آخرین اخبار