واکنش ده نمکی به انتشار یک اعلامیه + عکس

مسعود ده نمکی در صفحه شخصی خود با انتشار این عکس نوشت: «سالها بود که دیگر از این اعلامیه ها ندیده بودیم .سفید و جای خالی عکس یکی از آنها را در خانه نگه داشته ام.»

آخرین اخبار